ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ติดต่อเพื่อประเมิณราคา

     ติดต่อเราเพื่อประเมินราคา 

 

ประเภทของผลิตภัณฑ์

ประตูรั้ว 

กรณีมีแปลน       

: กรุณาส่งแบบแปลนพร้อมกับรูปถ่ายหน้างานเพื่อการบริการที่ รวดเร็วมากขึ้น

กรณีไม่มีแปลน         

: กรุณาประมาณความยาวความสูง และภาพถ่ายบริเวณที่จะติดตั้งและแผนที่หน้างานเพื่อความรวดเร็วมากขึ้น

ประตูเล็ก 

ในกรณีเป็นประตูโค้ง ขอให้ขึ้นรูปประตูให้พร้อมก่อน ทางเราจึงจะสามารถวัดแบบขึ้นงานได้

ราวบันได 

กรุณาระบุวัสดุในการปูเช่น ไม้ กระเบี้อง หรือ หินแกรนนิต เป็นต้น บริเวณขอบขั้นของบันไดมีบ่าปูน (ขอบปูน)หรือไม่ ขายึดของงานราวบันไดจะโชว์เพลทที่ยึดหรือไม่ ขั้นลูกนอน(พื้นขั้นบันได) จับเซี้ยมหรือยัง เสาเริ่มต้นของบันไดต้องการม้วนหัวหรือไม่ และถ้ามีแปลนแนบมาด้วยจะทำให้สะดวก หรือในกรณีคุณมีที่ปรึกษาหรือสถาปนิก กรุณาให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับเราโดยตรงจะทำให้งานมีความถูกต้องมากขึ้น

ราวระเบียงภายนอก 

ถ่ายรูปในแต่ละมุมเพื่อประเมินแบบ และ สามารถเสนอราคาได้รวดเร็วมากขึ้น

กรณีเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว ต้องแจ้งให้เราทราบก่อน เพราะช่วยให้เรามีแนวทางในการออกแบบให้ได้ตามที่ต้องการ สำหรับงานตามแบบ เราสามารถเสนอราคาได้เลย เช่นเดียวกับกรณีที่คุณมีแบบแปลน หรือหากต้องการให้เราเสนอราคากรุณาวัดความกว้างและความสูง รูปภาพหน้างาน และรายละเอีอดของลวดลายมาพอเข้าใจแล้วส่งมาที่อีเมล mp.sri072@gmail.com หรือโทร 094-4798004,092-2789407อีหน้า 1/1
1
[Go to top]